Rozpis tréningov

Rozpis tréningových jednotiek pre sezónu 2022/2023.

Juniori
(2004,2005)


Pondelok 19:30 - 21:00
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej

Streda 18:00 - 19:30
Základná škola Sibírska

Štvrtok 18:00 - 19:30
Základná škola Sibírska

Dorastenci
(2006,2007)


Pondelok 16:30 - 18:00
Základná škola Sibírska

Streda 16:30 - 18:00
Základná škola Sibírska

Štvrtok 16:30 - 18:00
Základná škola Sibírska


Starší žiaci
(2008,2009)


Pondelok 16:00 - 17:30
Základná škola - Májové námestie 1

Streda 17:00 - 18:30
Základná škola - Májové námestie 1

Piatok 16:00 - 17:30
Základná škola - Májové námestie 1


Mladší žiaci
(2010,2011)


Pondelok 16:30 - 17:45
Základná škola Sibírska

Streda 16:30 - 17:45
Základná škola Sibírska

Štvrtok 16:30 - 17:45
Základná škola Sibírska


Staršia prípravka
(2012,2013)


Pondelok 17:15 - 18:30
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša(Duklianska 16)

Streda 17:15 - 18:30
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša(Duklianska 16)


Mladšia prípravka
(2014 a mladší)


Pondelok 16:00 - 17:15
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša(Duklianska 16)

Streda 16:00 - 17:15
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša(Duklianska 16)