Nevieš kedy máš tréning?

Pozri sa sem

Členské poplatky

V sezóne 2019/20 je stanovená výška členského poplatku pre jedného člena na 20,-€ mesačne vo všetkých kategóriách. Celou sezónou sa rozumie obdobie od 01.09.2019 do 30.06.2020.

Členský príspevok je splatný vždy do 10. dňa v danom mesiaci.

Členský príspevok je možné uhrádzať výlučne priamo na klubový účet FBC Mikuláš Prešov.

Zľavy:

  • je možné využiť súrodeneckú zľavu (napr. 2 súrodenci - 15€ každý namiesto 20€)
  • je možné využiť vzdelávací poukaz zo školy - 10€ zľava za jeden mesiac
  • je možné darovať 2% z dane a získať individuálnu zľavu po vzájomnej dohode
  • podporujeme aj sociálne slabších - po individuálnej dohode

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0005 0505 6042

Variabilný symbol: mesiac a rok(napr. október 2019 - 102019)

Poznámka: uviesť meno, priezvisko hráča a kategóriu do ktorej patrí
FBC Mikuláš Prešov

Sme florbalový tím. Našim poslaním je rozvoj florbalu v meste Prešov a v Prešovskom kraji. Náš klub funguje už 10 rokov a získal mnoho úspechov.

Viac info

Rýchle kontakty

FBC Mikuláš Prešov
Nová 21
080 06 Prešov
Slovenská republika

+421 902 173 973
mikulaspresov@gmail.com
Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na YouTube Sledujte nás na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: