Predstavujeme novú aplikáciu - EOS - informačný systém florbalu

Čo nám táto aplikácia prinesie:

· prehľad tréningov
· informácie o dochádzke
· prehľad poplatkov
· nominácie na zápasy
· zjednodušenie komunikácie (klub-rodič, rodič-tréner, klub-hráč, rodič-rodič a pod.)
· každá kategória bude mať vlastnú stenu a nástenku, cez ktorú sa môžu nechávať odkazy a diskutovať
· na jeden email viete zaregistrovať aj viac hráčov(v prípade súrodencov) následne sa už len preklikávate medzi účtami


Je potrebné, aby boli VŠETCI hráči zaregistrovaní, preto prosíme rodičov, aby zaregistrovali svojich florbalistov.

Odkaz na registráciu v novom systéme nájdete TU.